(03/19/19 11:33:21 ) kamee: wordsthatidefend: երբ բառը հոլովելիս, բոլշեւիկեանի ե֊ն դառնում ա ֊ի, ուրեմն դասականում դա գրւում ա է։

հետեւաբար, իսկապէս․ քանի որ, պէս֊ը դառնում է ֊պիսի։ վրայ․ քանի որ, բոլոր բազմավանկ բառերի վերջում՝ եթէ իրենք աւարտւում են ա֊ով եւ ո֊ով, գրւում է ֊յ։ սա հեշտ կարող ես յիշել, քանի որ բոլշեւիկեանում էլ հոլովելիս աւելորդ «յ» ա գալիս, օրինակ, սեղանի վրայի, իրականում էդ հոլովման օրէնքը սրա վրայ ա հիմնւում։

ժամկէտը նոյնպէս է֊ով։ ֊էք, ֊ացէք, գրւում են է֊ով, կրկին է֊ի ձեւափոխման վրայ հիմնուելով։

խօսքով, ոչ թէ «խոսքու» կամ «խօսքու», որովհետեւ, ո֊ից յետոյ աւելացնելով «ւ»֊ը դու ստանում ես «ու»֊ն, որը բոլշեւիկեանում առանձին տառ ա։ հետեւաբար, եթէ չես ուզում գրես «ու», այլ՝ «֊ով», ուրեմն երբեք֊երբեք֊երբեք չգրես «ւ»֊ով։

կը֊ն առանձին մասնիկ ա։ անգլերէնի “shall/will”֊ի պէս։ հետեւաբար՝ կը քնես։ արեւելահայերէնում՝ միայն բաղաձայներից առաջ ենք գրում «կը», իսկ ձայնաւորներից առաջ սովորական կարող ես շարունակել՝ օրինակ՝ «կապտակեմ»։

#հայերէն #դասական #ուղղագրութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#դասական #ուղղագրութիւն


Avatar @{ մարիամ ; wordsthatidefend@spyurk.am} 04.03.2019, 11:51:48

ուղղագրութիւնը յիշողութիւն է, պէտք է բառերի գրութիւնը յիշել տառ առ տառ: կան նաեւ ուղղագրական կանոններ, որոնք օգնում են բառապատկերները յիշելու:

ռաֆայէլ իշխանեան «դասական ուղղագրութեան կանոններ»

#հայերէն #լեզու


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#յոգնակի #քերականութիւն


Avatar @{ քամի ; o_o@spyurk.am} 02.03.2019, 23:42:07

երբ բառը միավանկ ա, յոգնակին կազմւում ա աւելացնելով «֊եր»՝ գրքեր, շներ, լճեր եւ այլն։ բայց որոշ բառեր, օրինակ՝ հարս, ձուկ եւ այլ միավանկ բառեր յոգնակի դառնալիս կարծես ստանում «֊ներ»։ սակայն, այդ «֊ն» գալիս ա գրաբարից, զի գրաբարում ձուկն, մուկն, մատն եւ այլն։ եւ, ենթադրում եմ, 10 թիւը գրւում է «տասն» նոյն գրաբարից ելնելով։ ու նաեւ հետաքրքիր ա, որ «ինը» թուի դէպքում այդքան սխալներ չեն անում եւ գրում են՝ «ինն/ինը» մինչդեռ «տասն/տասը» թուի դէպքում բաւական յաճախ պատահող սխալ ա

#հայերէն #գրաբար #լեզու


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

բայց քանի որ ես հարիֆ եմ ու չեմ ֆայմում նեղանալ, նա կը նեղանայ ինձնից։

այստեղից

միշտ։

ըստ որում, «հարիֆ»֊ը արաբերէն նշանակում ա բարի, բարեկամ, ընկեր։ ու վրացերէնում էլ՝ არიფი (արիփի)՝ ընկեր ա։

#միշտ #հարիֆ #մարդիկ #ըկներ #հայերէն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)