2018-07-11-3185039

երեւի պարսկահայերն աւելի, ո՞նց ասեմ, մօ՞տ են նկարագրում էլեկտրականութիւնը կայծ բառով, զի լոյսը, հմ, դէ հա, էլեկտրամագնիսական ա, բայց կայծը, կայծակը մեր նկատի ունեցած էլեկտրականութեան հետ աւելի կապ ունեն։

#հայերէն #կայծ #լոյս #էլեկտրականութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ հայերէն  կայծ  լոյս  էլեկտրականութիւն