նորայր թանաքեանի տունը վեբում։

::::::::::հիմնական էջ::::::::::::::::::::

=> Ծրագրեր՝ գիտհաբում։
==> եւ Վիշապ Օբերոն նախագծի էջը։
=> էլեկտրոնային երաժշտութիւն ու սեթեր՝ սաունդքլաուդում։

=> Archive pages
=>=> Norayr's Oberon archives
=> Ռետրո համակարգչութիւն
=> իմ քարտէզները
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::