երեւի պարսկահայերն աւելի, ո՞նց ասեմ, մօ՞տ են նկարագրում էլեկտրականութիւնը կայծ բառով, զի լոյսը, հմ, դէ հա, էլեկտրամագնիսական ա, բայց կայծը, կայծակը մեր նկատի ունեցած էլեկտրականութեան հետ աւելի կապ ունեն։

#հայերէն #կայծ #լոյս #էլեկտրականութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ասենք ինչի՞ են չորս հատ էդ հողմագեներատորնեը՝ http://www.thewindpower.net/windfarm_en_7409_lori-1.php https://en.wind-turbine.com/wind-turbines/55062/vestas-v47-660.html հինգ հարիւր հատը ատոմակայանի չափ եռանդուժ կը տային։ #եռանդուժ #լոռի-1 #հողմագեներատոր #էներգիա #էլեկտրականութիւն #անկախութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)