վարդակ
պիտակներ՝ դալան  էլեկտրականութիւն  սանկտ֊պետերբուրգ  վարդակ  քաղաք