2022-01-31-8879563

զի կեղծաւորք՝ որ բնաւ չիցեն քահանայք՝ պատրեն զտգէտս։

աղբիւր՝

ղը։ աղուէս քահանայ։ առակք մխիթարայ գոշի։

այսօրուայ հայերէնով կը լինի՝

կեղծաւորները, որ բնաւ քահանաներ չեն՝ խաբում են տգէտներին։

այսպիսով, պատրանքը «պատրել» բայից» ա, խաբելուն մօտ հասկացութիւն ա։

#հայերէն #գրաբար #աղուէս #պատրանք

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ հայերէն  գրաբար  աղուէս  պատրանք