2022-02-02-8913526

աղբիւր

#համակարգիչ #ծրագրաւորման_լեզուներ #համակարգչութիւն #ռետրոհամակարգչութիւն #կարգիչ #ֆորթ #սպեկտրում #ծրագրաւորում #էկրանահան #պատմութիւն

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ համակարգիչ  ծրագրաւորման_լեզուներ  համակարգչութիւն  ռետրոհամակարգչութիւն  կարգիչ  ֆորթ  սպեկտրում  ծրագրաւորում  էկրանահան  պատմութիւն