կորուսեալ աշխարհ։ արթուր կոնան֊դոյլ։
ծովինար մուքոեան։

#կորուսեալ_աշխարհ #արթուր_կոնան-դոյլ #կոնան-դոյլ #հայերէն #գիրք #դինոզաւր #դինոզաւրեր #նկար

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)