«VIII»֊րդ դասարանի աշակերտուհի Սաֆարեան Էմմաին ասմունքի երեկոյթի ժամանակ առաջնութիւն՞ … համար։ 15/X/1963 թ․

Դեգեդաշէնի՞ N1 միջնակարգ դպրոց։

#1963 #գիրք #մակագրութիւն #նոյեմբերեան #դպրոց #կնիք #հայերէն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)