Ջոյսի Սամուէլ Մկրտչեանի թարգմանութեան մէջ հանդիպում ա «նէ» բառը՝

Տիրոջ կանչելուն պէս՝ նէ մատուցում է ինձ

կամ

Նէ կարծեց՝ դու hollandais
պանիր ես ուզում։

Բնօրինակում՝ «she» ա։ Պարզւում ա, որ «նէ»֊ն, չնայած այլեւս գործածութեան մէջ չի, եղել ա նա֊ի իգականը։

http://nayiri.com/search?l=hy_LB&query=%D5%B6%D5%A7&dt=HY_HY http://nayiri.com/search?l=hy_LB&query=%D5%B6%D5%A7&dt=HY_EN http://bararanonline.com/%D5%B6%D5%A5

Հոլովւում ա որպէս «ներա»․

Ներա պէս մեկն ինձ ճչալով դէպի կեանք քարշ տուեց։ Արարում ոչնչից։ Ի՞նչ կայ ներա
պայուսակում։

ըստ երեւոյթին արեւմտահայերէնում փորձ ա արուել այն սկսել օգտագործել, բայց փորձը չի յաջողուել, ու բառը դուրս ա մղուել։ Դուրեանն էլ բանաստեղծութիւններ ունի, ուր «նէ» ու «ներա» կայ։

Նէ զ՚իս իր քով նըստեցուց
Գորգի վըրայ դալարեայ .
Հուսկ ճաճանչ մը կ՚պլպլար
Ներա դիմացը վըրայ:
Նէ թողուց որ վարսքն ազատ
Սիւքը դէպ յ՚իս բերելով
Միշտ հովահրէ բըռընկած
Ճակատըս զով բոյրերով:

https://hy.wikisource.org/wiki/Ներա_հետ https://hy.wikisource.org/wiki/Նե

#հայերէն #նէ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)