քանի որ հայերից բացի հայերէն գիր ոչ ոք չի օգտագործում, տրամաբանական կը լինի, եթէ զննիչները տեսնելով հայերէն տառերով հասցէ այլեւս չսպասեն/պահանջեն .հայ ֊ին, պարզ է, որ դա է, ուրիշ ի՞նչ պիտի լինի։

ասենք գրես՝ https://սփիւռք ոչ թէ https://սփիւռք․հայ կամ պարզապէս սփիւռք։ (ֆֆ֊ն վերջերս պահանջում է որ գրես հտտպ թէ չէ սկսում է փնտրել կարծեմ)։ այո։

#համացանց #հայերէն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)