գարուն 2009։

այս գարուն այս աղջկայ հետ արշաւ եմ գնացել։ մեզ հետ, բոլորից առաջ էր ըկնել։ ծարաւ էր, խնդրեց ջուր։ ասացի՝ «ահա ունեմ ինչ֊որ լայմով, ու պարզապէս»։ ասաց՝ «լայմով»։ յետոյ ասաց՝ «շնորհակալութիւն»։ շատ գրագէտ, ճիշտ էր խօսում։ բայերը երբ պէտք ա, հենց indefinite, «ել»֊ով էր աւարտում։