յէ՛յ։

irc_bot֊իս կախուածութիւնները ջոկում ա։ (:

#փաթեթների_կառավարում #փաթեթային_կառավարիչ #վիպակ #օբերոն #էկրանահան #կախուածութիւն #ծառ #վիշապ #ծրագրաւորում #էհ

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)