այդ գործընթացը կարող է տեւել երկու֊երեք տարի, որպէսզի ծառը տեղափոխուի այնտեղ, ուր աւելի հարմար հող է, եւ աւելի լուսաւոր է։

աղբիւր իսկ մեր ծառերը դեռ չեն սովորել գաղթել։ ինչպիսի անխոհեմութիւն իրենց կողմից։

#ծառ #ծառեր #էմիգրացիա #հետազօտութիւն #գաղթ #անտառր

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)