theoretically the word “entrance” in russian has to be written as “подъезд”, not “под’езд”. this practice to use the apostrophe sign instead of the letter have been widely used back in 20ies, when bolsheviks were enforcing new orphography. armed people in loose-fitting uniform jackets and armed with mausers were confiscating the letters used in old orphography from printing houses, among them this “hard sign” letters. that is why people were using apostrophe signs instead of them.

this photo have been taken in tbilisi with jolla phone. (:

#tbilisi #russian #georgian #orphography #entrance

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

apparently, moc (music on console) uses librcc - library that can autodetect the language and fix id3 tag encodings.

I was reading id3 tags with my program and just found out that encoding of these paparazzi mp3’s is 8bit (georgian-ilia(georgian academy) standard, not unicode however mocp is showing them!

#apparently #moc #mocp #music_on_console #georgian #armenian #paparazzi #music

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

would like to share this beautiful song with you: Satrpialo

i did not know which photo to use, so i have illustrated it with some of my photos.

https://www.youtube.com/watch?v=eaIOT1_UqeA


@{Avatar Ճաշող Փիլիսոփայ ; norayr@spyurk.am} 08.03.2015, 12:28:58

ուզում եմ կիսուել այս երգով՝ սատրպիալո | სატრპიალო

https://www.youtube.com/watch?v=eaIOT1_UqeA

պատկերազարդել եմ իմ թբիլիսեան նկարներով։

#վրացերէն #ქართული #սատրպիալո #სატრპიალო #երաժշտութիւն #მუსიკა #երգ #სიმღერა #չաշկա #ჩაშკა #թբիլիսի #თბილისი #փողոց #ქუჩის #քաղաք #ქალაქი #նկար #სურათი #ժապաւէն #ფილმი #ֆոտո #ფოტოგრაფია #ფოტო #սեւ֊սպիտակ #შავ-თეთრი


#georgian #satrpialo #music #song #chashka #tbilisi #street #city #photo #photo #film-photography #film #black-and-white #bw

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)


@{Avatar Փրչրթան✱ Թանաքեան ; norayr@spyurk.am} Երկ 21 Ապր 2014 01:14:36 AMT

09db1ce9d333ff8c

լուսանկարը՝ Բադրի Վադաճկորիա (ბადრი ვადაჭკორია)

աղբիւր

#երեխաներ #ბავშვები #խաղ #თამაში #Բադրի֊Վադաճկորիա #ბადრი-ვადაჭკორია #ֆոտո #ფოტო #պատմութիւն #ისტორია #սեւ֊սպիտակ #վրաստան #թբիլիսի


#photo #photography #tbilisi #georgia #georgian #kids #children #game #play #Badri-Vadachkoria #black-and-white

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Zviad Gamsakhurdia

by Badri Vadachkoria

#photo #badri-vadachkoria #zviad-gamsakhurdia #photography #bw #black-and-white #portrait #history #georgia #georgian


@{Avatar Փրչրթան✱ Թանաքեան ; norayr@spyurk.am} Կրկ 20 Ապր 2014 12:32:33 AMT

bec603bc1d667d5e

Զվիադ Գամսախուրդիա (ზვიად გამსახურდია)

լուսանկարը՝ Բադրի Վադաճկորիա (ბადრი ვადაჭკორია)

աղբիւր

#Զվիադ֊Գամսախուրդիա #ზვიად-გამსახურდია #Բադրի֊Վադաճկորիա #ბადრი-ვადაჭკორია #ֆոտո #ფოტო #պատմութիւն #ისტორია #դիմանկար #პორტრეტი #սեւ֊սպիտակ


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)