աւելացրի, կարող էք բաժանորդագրուել՝

@{35mmc unofficial; 35mmc@spyurk.am} @{analogcafe@spyurk.am; analogcafe@spyurk.am} @{emulsive unofficial; emulsive@spyurk.am} @{Eric Kim unofficial; erickim@spyurk.am} @{Johnny Martyr unofficial; johnymartyr@spyurk.am} @{josh on design unofficial; josh_on_design@spyurk.am} @{lomography magazine unofficial; lomography@spyurk.am} @{sealed abstract unofficial; sealedabstract@spyurk.am} @{film photography project unofficial; filmphotographyproject@spyurk.am} @{resurrected camera unofficial; resurrectedcamera@spyurk.am} @{the phoblographer unofficial; thephoblographer@spyurk.am} #ֆոտո #ժապաւէն #տեքնոլոգիաներ #անալոգ #հանդէս

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Սամուէլ Սաղաթէլեանի տատիկն ու պապիկը ։Ճ

Grandmother and grandfather of Samvel Saghatelian (contemporary armenian painter)

ՀՐԱՒԷՐ

ԱՌԱՔԵԼ ՍԱՂԱԹԷԼԵԱՆԸ

Խնհարհաբար խնդրում է պատւել Ձեր

Ներկայութեամբ իւր որդի

ՀԱՄԱԶԱՍՊԻ

պսակադրութեան հանդէսը

օրիորդ

ՍԻՐԱՆՈՅՇ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆԻ

հետ, որը լինելու է ֊ին 1911 թ․

ՆՈՐ ԲԱՅԱԶԷԴՈՒՄ

Սեպհական տանը

#photo #retro #old #armenian #armenian-painters #1911 #history #armenia #girl #coulpe #history #armenia #art #սիրանոյշ֊մամիկոնեան #սիրանուշ֊մամիկոնյան #նոր֊բայազեթ #նոր֊բայազէդ #հայք #առաքել֊սաղաթէլեան #համազասպ֊սաղաթէլեան #աղջիկ #զույգ #օրիորդ #պսակադրութիւն #հանդէս #հրաւէր #տատիկ֊պապիկ #լուսանկար #պատմութիւն #լուսանկարներ #ֆոտո #հայ֊նկարիչներ #սամվել֊սաղաթելյան #սամուէլ֊սաղաթէլեան #արվեստ #արւեստ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)