we trully consider resistive touch screen from N900 as superior to capacitive screens, thanks to increased precision and exceptionally good sensitiveness, unlike many other resistive screens. This touchscreen enables users to come up with lots of impressive use cases which wouldn’t be possible on capacitive screens. We believe that choosing capacitive one would be considered a regression by current Maemo and Openmoko power users.

http://neo900.org/faq#touch

#openmoko #neo900 #n900 #maemo #touchscreen

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

The Full Story of #Nokia and #Microsoft - How we got here, and why Microsoft will fail with Nokia handsets just like it did with Kin http://communities-dominate.blogs.com/brands/2013/09/the-full-story-of-nokia-and-microsoft-how-we-got-here-and-why-microsoft-will-fail-with-nokia-handset.html

Ok the news is out. I told you literally two years ago, that the Windows Phone strategy would be the death of Nokia’s handset business, and today we have the final nail in that coffin. I honestly, truly with my hand on my heart, hoped this day would never come, and that my prediction would be seen as wrong. But unfortunately I was correct (once again). I do tend to know this industry. And I was the first to tell you, on this blog, that Nokia’s handset business just died. I told you when it happend, and more importantly, I told you why it died. It didn’t die with the crazy Burning Platforms memo, nor with the announcement of Microsoft Windows Phone either. So this is my (first) full epitaph to Nokia. And we have to have a bit of history. (Long blog warning - this runs 12,000 words, so get yourself a cup of coffee, this will take about half an hour

#mobile #phone #smartphone #elop #elop-effect #tomi #tomi-ahonen #communities #brands #handset #maemo #symbian #meego #lumia #windows #intel #fremantle #n900 #n9 #n950 #iphone #apple #samsung #internet #operating-systems

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ազատ Արցախից, անցնելով Վանքով, Գանձասարով, Դրմբոնով, շրջելով Սարսանգի ջրամբարի մոտ, ու հետո Վայկունիքում Տեր֊տեր գետի երկայնքով, Վարդենիսով, Սեւանով, ու տներով։ (:

with @{ջրային վիշապ [դուստր աժդահակի] ; tanamasi@spyurk.am} @{ծույլ վիշապաքաղ ; lubekar@spyurk.am} @{imandes (իմանդէս) ; imandes@spyurk.am} @{Cat Кот Чеширский Cheshire ; coder@spyurk.am} from free Artsakh with love, via Vank, Gandzasar, Drmbon, passing by Sarsang reservoir, going along Ter-ter river, then to Vardenis, and home, Yerevan.

#n900 #mappero #Shoushi #Artsakh #Nagorno-Karabakh #barcamp #BarcampArtsakh13 #freedom #Vank #Ganzasar #Drmbon #Sarsang-reseroir #Ter-ter #Vardenis #Yerevan #Արցախ #Շուշի #բարքեմփ #ազատություն #ուղի #ուղեւորություն #քարտեզ #Հայաստան #Վանք #Գանձասնր #Դրմբոն #Վարդենիս #Երեւան #Տեր֊տեր #Վայկունիք

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#փաստորեն ջփսով օպերան ավելի ճշգրիտ է որոշում տեղանքը

mit #GPS gerat Opera erkennt #Standort genauer

#օպերա #տեղանք #սփիւռք #ն900 #թեստ #համացանց #opera #location #maemo #n900 #test

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Բուսաբանական այգի, Թբիլիսի, ինչպես երեւում է Նարիքալա դղյակից View on Tbilisi botanical garden from Narikala castle.

#Նարիքալա #Թբիլիսի #ճարտարապետություն #Սոլոլակի #თბილისი #ნარიყალა #լուսանկարներ #ֆոտո #բուսաբանական֊այգի #քաղաք #Tbilisi #Narikala #architecture #botanical-garden #n900 #n900-photos #cc_norayr ####### (cc) by Inky

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)