e seme tempo la toki nasa pi sina li pini oko pini pi sina kama anpa tawa mi tempo lon ala e tempo pimeja li kama anpa. tempo lon ala e tempo suno li kama anpa. e seme tempo la oko pini pi sina li lukin tawa mi kon - mi kama sona: pimeja anu suno - ni li lon ala. ni li lukin lape… pimeja li lon ala, suno li lon ala. seli li lon ala, lete li lon ala. lon kon pi lukin ala, lon sewi pi mi mute lon luka selo pi waso pi lukin ala. luka selo pi waso li tawa lili…

https://github.com/norayr/salens_lon_toki_pona/blob/master/waso

#waso #toki_pona #charents #translation #poetry

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

I’d like to share with you a short poem, by Charents. I did translate it, of course not good, but whatever. I did not find any other translation. It’s called

==The invisible bird==

When your sob ceased You sat near me with dimmed eyes The false and dark evening came down And we looked with the extinct eyes To my sad, fallen, gathered up soul, Suddenly I understood, that the light and dark Both do not exist, both are the dream… Neither the dark have been, nor the light. Neither fire, nor snow. Only in the mist, on the our soul, Spread the wings some invisible bird, And those wings were shivering.

#charents #poetry

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

appartently, Vahram Martirosian published in 2012 his new book - script for the feature film about Charents. There is also story about Aghasi Khanjian and episode how he was killed by Beria.

(i only found this small size picture of the book cover from the orange competition facebook page. i have an impression that if there were no orange competetion, there would be no about coverage in media.) sigh. #vahram_martirosian #charents #khanjian #beria #armenia #history #book

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#yeghishe-charents #charents #translation #armenian #armenian-poetry #sevak #stepan-zoryan #stepan-zorian #zorian

#եղիշե֊չարենց #չարենց #թարգմանութիւն #հայկական֊պոեզիա #պոեզիա #սեւակ #սթեփան֊զորյան #սթեփան֊զորեան #զորեան #գիրք #գրքեր #կարդալ################


@{Avatar Gary Hill ; therealgaryhill@joindiaspora.com} Ուր 11 Ապր 2014 01:32:15 AMT

e9df9505716b43d1

Armenian poets…

#Photo #Photography #Photographer #MyWork #LondonBookFair #EarlsCourt #Books #Publishing #Armenia #Poets

via @{imandes ; imandes@spyurk.am}


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Invisible guests

Invisible guests - they come in quietude, Wrapped up in silence and speechless again. They arrive to live and silently depart; We neither open nor shut a door to them.

Well, they have no name, no shadow, no voice; Silently they come and silently they go, While we never learn in this doorless world The reason why they came, the reason why it’s so.

It’s only when some ubiquitous sandess Spreads out its wings to open a door That we begin to feel with a longing hear Someone has just left-to come back no more.

http://issuu.com/jassamvel/docs/charents4site

#yeghishe-charents #charents #translation #samvel-mkrtchian #poetry #armenian-poetry #art #english #armenian

#եղիշե֊չարենց #չարենց #թարգմանութիւն #անգլերէն #հայերէն #պոեզիա #հայկական֊պոեզիա #արուեստ ####################

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#այսօր, տարիներ առաջ մահացել է #դիկտատոր #Ստալին ֊ը, որը թույլ տվեց որ մենք կանգնեցնենք #Սեւանի իջեցումը, թույլ տվեց ազատել որոշ #քաղբանտարկյալ ֊ներին, օրինակ #Մահարի ֊ին, (#Չարենց ֊ին դա չփրկեց, իհարկե) թույլ տվեց #վաթսունականներ, թույլ տվեց ցեղասպանության մասին բարձրաձայնել ու կառուցել #ծիծեռնակաբերդ, հետաքրքիր, նոր #ճարտարապետություն, թուլ տվեց ունենալ #ամառային֊դահլիճ, #Սեւան ֊ի #ճայ ֊ը, որի համար #Խրուսչյովը #չռփել է #Զարոբյան ֊ին, թույլ տվեց ազատվել #Ստալին ֊ի հսկա արձանից, որ հսկում էր #Երեւան #քաղաք ֊ը, թույլ տվեց մի քիչ ազատ շնչել, որը իհարկե երկար չտեւեց, բայց մեծ #փոփոխություն էր։ #Շնորհակալություն որ մեռար, #Ստալին, դա շատ լավ էր #Հայաստան ֊ի համար։ #Today, many years ago a #dictator named #stalin died. This allowed us to stop #devastation of the #Sevan lake, it allowed us to free some political prisoners, such as #Mahari (though it didn’t help #Charents), it allowed us to have our #60ies, to speak about #armenian-genocide, and build a #memorial, to have new, interesting #architecture, like #openhall, or a #seagull for which #khrushchev punished #Zarobian, it allowed us to get rid of the huge #stalin #monument over the #yerevan, it allowed us to breath a little more free, fresh air, it allowed some short #change. Thank you Stalin, that you died, it was very good for #Armenia

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)