first they have had dismantled the asbestos roof, now only the walls remained. and we can see how the walls were painted.


Avatar @{ Կողմնակի Անցանց Մ․ ; norayr@spyurk.am} 01.09.2020, 17:39:30

791ba060ce86013886b9342e993310ef

էս տունը քանդել են ու ներկած պատն երեւում ա։ի դէպ քանդելիս հնդիկներ էին աշխատում՝ մեր փայ միգրանտները։

#շէնք #պատ #դիզայն


#building #wall #design

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Can parliaments and political parties overcome these challenges and forestall the darker scenarios? At the current moment this does not seem likely. Technological disruption is not even a leading item on the political agenda. During the 2016 U.S. presidential race, the main reference to disruptive technology concerned Hillary Clinton’s email debacle, and despite all the talk about job loss, neither candidate directly addressed the potential impact of automation. Donald Trump warned voters that Mexicans would take their jobs, and that the U.S. should therefore build a wall on its southern border. He never warned voters that algorithms would take their jobs, nor did he suggest building a firewall around California.

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/10/yuval-noah-harari-technology-tyranny/568330/

#ai #harari #politics #clinton #trump #wall #california #firewall

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

շիննիչ կառուցողական ծրագիր՝


Avatar @{ HU Art Sound (2) ; artsound2@diasp.eu} 21.08.2017, 1:00:38

Building the Wall!

#wall #gif from http://www.imdb.com/title/tt1439629/


#թրամփ #ծրագիր #այլմոլորակայիններ #ապագայ #ֆանտաստիկա #քաղաքականութիւն #հարկեր #պատ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ես հատուկ ուզում էի Վանք մտնել այս պատը լուսանկարելու համար։ Պատին փակցված են ադրբեջանական բանակի մեքենաների համարները։

I went to Vank because I wanted to photograph this wall. It is covered with the numbers of the Azerbaijani military cars.

In short, deportation and ethnic cleansing of Armenians in Nagorno-Karabakh failed, and resulted in war, and later, creation of de facto independent Nagorno-Karabakh Republic (Artsakh).

#Վանք #լուսանկարներ #պատ #պատը #գյուղ #փողոց #ֆոտո #Արցախ #անկախություն #պատերազմ #պատմություն #հաղթանակ #ազատություն

#Vank #photos #photo #wall #street #country #village #Artsakh #Nagorno-Karabakh #war #peace #freedom #victory #independence

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

աաաաաաաաաաա՜

http://vimeo.com/13362364

#retro #pixel #pixelart #retro-computing #video #short-film #movie #game #atari #spectrum #8bit #new-york #NY #street #city #invaders #space-invaders #arcanoid #wall #tv #pacman #gobbler #subway #tetris

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ինքդ քո բլոգին,պրոֆիլին/պատին նայելը ոնց որ հայելու մեջ ինքն քեզ զննել լինի։ looking at your own #blog/#profile/#wall is like looking how do you look in the #mirror. #ուտենց #համացանց #հայելի #internet #####

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)