ինձ հա անյարմար էր որ dino֊ն, կամ գնօմ֊ական ծրագրերը, օրինակ՝ evince֊ը, title bar֊ը չեն նկարում, ու պատուհանի շրջանակից չունեն։

հատուկ մտնում էի պատուհանի յատկութիւններ, հանում «disable titlebar»֊ի պէս չէքբոքսները, որ «նորմալանայ»։ բայց ապա միացնում էի պրոյեկտորին, կամ անջատում՝ կրկին կորում էր ամէնը, պիտի նորից նշէի։

պարզուեց, windowmaker֊ն ունի կարգաւորում, ու եթէ նշել՝ ամէն պատուհան կը լինի նորմալ։ (:

ու տէնց։

#ուինդոումէյքեր #լինուքս #պատուհան #մշակոյթ #տեք #պատուհանային_կառավարիչ #կարգաւորում

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ես խնդիր ունեմ՝ ֆֆ֊ն եթէ փակուի, գիտի որ պատուհանը որ աշխատատիրոյթ տանի, իսկ փիջինը չի իմանում։

հետեւաբար ամէն անգամ փիջին անջատել միացնելուց յետոյ երկար դասաւորում եմ պատուհանները։

հիմա աւտոմատացրի էդ խնդիրը։

մի նիշքի մէջ ձեւակերպում եմ որ պատուհանը որ տիրոյթում լինի։ ցանկ ա, զի չգիտեմ որ տաբն ա էդ պահին բաց լինելու, ու ապա որն ա լինելու պատուհանի վերնագիրը։

սա իմ կարգաւորումների նիշքն ա՝

2:oberon spyurk khosenk մերգելեան գրադարան
2:intentionally_blank посторонним_в to_the_ocean_netters-dev ցանցառներ_նախագծում շեքսպ_արեւ_սոնա
3:#pine64 #pinetime #pinephone
3:#pinetab #pinebook
4:#ada #retro ##forth
4:#fpc #oberon #lazarus #pascal
5:#gentoo-powerpc #hellosystem #plan9 #minix #netbsd #freebsd #openbsd #gentoo
5:#maemo-leste #maemo #postmarketos #postmarketos-offtopic
6:#security #opsec
6:privacy-and-security privacy
7:dino_chat blabber_support conversations operators prosody xsf
7:##programming ##tokipona #pidgin #lesswrong
8:#socialhome #thefederation #diaspora #mastodon #scuttlebutt #indieweb
8:dishub fediverse disroot schroedingers_chat 404_English_chat support_for_chat.sum7.eu
9:#roms #ebooks
9:#tilderadio #helpdesk #anonradio
10:#soylent #politics #editorial
10:политика
11:fotografie
11:#photogeeks #darktable
11:#opensourcemusicians
11:cybersnoot
12:openhardware homebrew_server_club modding_fridays openwrt 64sprites
12:geminauts
13:onfoss floss linuxforum FSFE_community
13:#windowmaker #icewm

ամէն տիրոյթում ուզում եմ ունենալ երկու պատուհան, ու յստակ տեղում ու յստակ չափսի։

հիմա որ շրջում եմ տիրոյթներով, շատ հաճելի ա տեսնել նոյն ձեւ բաց պատուհաններ, ու խօսակցութիւնները։

սա էլ հիմնականում սկրիպտն ա՝

function find_active_tab_from_list2 {
read -a list <<< "$(printf "%s" "$@")"
local func_result=""
for i in "${list[@]}"
do
res=`wmctrl -l | grep ${i} | awk {' print $1 '}`
if [[ -n "$res" ]]
then
#func_result=$i
func_result=$res
fi
done
echo "$func_result"
}

այս ֆունկցիան վերնագրերի լիստն ա վերցնում ու գտնում window id֊ն որը պարունակում ա դրանցից մէկը։

(կարելի էր եւ window id չվերադարձնել, այլ հէնց անունն օգտագործել, բայց մտածեցի window id֊ն հաստատ չի կրկնուի)։

սա էլ մնացած սկրիպտի մասն ա՝

if [[ -z $1 ]]
then
echo "provide config file name"
exit
fi
set -x
var=0 #this is used to check for odd or not to put window on the left or right
while read line
do
wrkSpc=`echo $line | awk -F ":" {' print $1'}`
winLst=`echo $line | awk -F ":" {' print $2'}`
win=$(find_active_tab_from_list2 "${winLst[@]}")
if [ $((var%2)) -eq 0 ]
then
wmctrl -i -r $win -t $wrkSpc
wmctrl -i -r $win -e 0,150,50,800,900
else
wmctrl -i -r $win -t $wrkSpc
wmctrl -i -r $win -e 0,1050,50,800,900
fi
var=$((var+1))
done < $1

նախ ստուգում ա արդեօք կարգաւորումներով ֆայլի անունն ա ստացել, յետոյ տող առ տող առանձնացնում ա տիրոյթը տաբերի անունների ցանկից։

կանչում ա էն ֆունկցիան, ստանում ա պատուհանի համարը ու տեղաւորում այն էն կոորդինատներով որ նշած են։ յաջորդ անգամ միւս կոորդինատներով ա տեղաւորում։

կարելի ա էլի լաւացնել, որ ըստ էկրանի չափսերի աւտոմատ որոշի ոնց տեղաւորի։ դէ ըստ իմ նախընտրութիւնների, ես օդ եմ սիրում, ազատ տարածք այդ պատուհանների միջեւ եւ շուրջը։

սա էլ սկրիպտով պանակը։

#սկրիպտ #էքս #իքս #էքսորգ #իքսորգ #լինուքս #իւնիքս #փիջին #պատուհան #չաթ #էկրանահան

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ես տարածել եմ այս դիասպորայի գրառումը, բայց այն տարածուել ա դէպի դիասպորա, ու չէք տեսնում։

#իւնիքս #տեք #էքս #պատուհան #գաղտնիութիւն #անվտանգութիւն

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)