i have not been in yerevan at vardavar, but destiny is more powerful than people’s tricks: i got wet laying at the swamp to make some photo, and later ended up running in the field under the thunderstorm to meet these guys. well, i enjoyed being showered by the sky. (: #armenia #landscape #shepherd #cows #mountains #rain

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)


@{Avatar Փրչրթան✱ Թանաքեան ; norayr@spyurk.am} Երք 24 Հնս 2014 03:31:37 AMT

4bc5acd0ddc00131b245746d04923301

#գորիս #օդանաւակայան #շինուհայր #բնապատկեր #տաթեւ #սարեր #ուտենց #ալպիական #ավիացիա #ֆոտո #լուսանկար #լուսանկարներ


#airport #goris #shinuhayr #armenia #landscape #tatev #alpine #mountains #aviation #photo #photos #photography

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

տատիկ պապիկ

http://hy.wikipedia.org/wiki/Մենք_ենք,մեր_սարերը(կոթող)

http://en.wikipedia.org/wiki/We_Are_Our_Mountains

#լուսանկարներ #ֆոտո #տատիկ֊պապիկ #տատիկ #պապիկ #Արցախ #Ստեփանակերտ #հուշարձան #արվեստ

#photos #photo #Artsakh #Nagorno-Karabakh #Stepanakert #mountains #art

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)