2013-06-26-269154

Մարտին֊Պետրոսյան Բարեկամություն http://mamy.am/index.php/hy/gallery-hy/item/34-մարտին-պետրոսյան http://mamy.am/index.php/en/gallery-en/item/46-martin-petrosyan #բարեկամություն #արվեստ #հայ֊նկարիչներ #Մարտին֊Պետրոսյան #եժաթ #երեւանի֊ժամանակակից֊արվեստի֊թանգարան #աղջիկներ #ավանակ #սարեր #նկար #գեղանկարչություն #friendship #armenian-painters #martin-petrossian #momy #modern-art-museum-of-yerevan #girls #donkey #mountains #paintings

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ բարեկամություն  արվեստ  հայ֊նկարիչներ  Մարտին֊Պետրոսյան  եժաթ  երեւանի֊ժամանակակից֊արվեստի֊թանգարան  աղջիկներ  ավանակ  սարեր  նկար  գեղանկարչություն  friendship  armenian-painters  martin-petrossian  momy  modern-art-museum-of-yerevan  girls  donkey  mountains  paintings