Հակոբ Հակոբյան Hakob Hakobian

http://mamy.am/index.php/hy/gallery-hy/item/31-հակոբ-հակոբյան

#արվեստ #հայ֊նկարիչներ #Հակոբ֊Հակոբյան #հակոբհակոբյան #եժաթ #երեւանի֊ժամանակակից֊արվեստի֊թանգարան #մարդիկ #քաղաք #նկար #գեղանկարչություն #people #armenian-painters #hakob-hakobian #HakobHakobian #momy #modern-art-museum-of-yerevan #girls #donkey #mountains #paintings

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Մարտին֊Պետրոսյան Բարեկամություն http://mamy.am/index.php/hy/gallery-hy/item/34-մարտին-պետրոսյան http://mamy.am/index.php/en/gallery-en/item/46-martin-petrosyan #բարեկամություն #արվեստ #հայ֊նկարիչներ #Մարտին֊Պետրոսյան #եժաթ #երեւանի֊ժամանակակից֊արվեստի֊թանգարան #աղջիկներ #ավանակ #սարեր #նկար #գեղանկարչություն #friendship #armenian-painters #martin-petrossian #momy #modern-art-museum-of-yerevan #girls #donkey #mountains #paintings

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)