փաստօրէն, էդ արաբերէն «իբն»֊ը, ասենք, ո՞նց էր ստարիկ Խոտաբիչը, Հասան Աբդուրախման իբն Խոտտաբ, նշանակում է «որդի», ասենք՝ Խոտտաբի որդի։ ու դա եբրայերէն «բեն» է, ասենք՝ Դաւիդ Բեն Գուրիոն֊ի դէպքում։

#արաբերէն #եբրայերէն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

փաստօրէն, «վախտ» բառը, (որը կարծես թէ գրական հայերէնում չկայ), հնարաւոր է, որ եկել է արաբերէն «ուախտ» բառից, որ նշանակում է «ժամանակ»։

#փաստօրէն #արաբերէն #հայերէն #ժամանակ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

հենց այս տառատեսակն է օգտագործւում է «Երեւան» ամսագրում։ ։Ճ

Հարցազրոյց Խաժակ Աբելեանի հետ / Interview with Khajag Apelian

Type Design Is Not Only About Drawing Letters

#yerevan #yerevan-magazine #arek #font #typography #typface #design #interview #armenian #arab #latin #script #alphabet #letters #Երեւան #Երեւան֊ամսագիր #արեգ #տառատեսակ #ֆոնտ #հրատարակչութիւն #հարցազրոյց #հայերէն #արաբերէն #լատիներէն #գիր #այբուբեն #տառ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)