փաստօրէն, էդ արաբերէն «իբն»֊ը, ասենք, ո՞նց էր ստարիկ Խոտաբիչը, Հասան Աբդուրախման իբն Խոտտաբ, նշանակում է «որդի», ասենք՝ Խոտտաբի որդի։ ու դա եբրայերէն «բեն» է, ասենք՝ Դաւիդ Բեն Գուրիոն֊ի դէպքում։

#արաբերէն #եբրայերէն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)