It’s such a big deal that I really don’t know what the heck are features like “port to GTK3”, “improve animation features” and such doing in front of it in the roadmap pointed out by /u/eXoRainbow. I wished the GIMP guys could hear of this. I’d tell them that the Layers box (or an eventual nodes view) is almost as important as the viewport itself.

աղբիւր

#գիմփ #անգլերէն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

էսօր մէկն ասում ա, թէ դու գիմփով տեսել ենք, օգտուել ես… չէ, տէնց չեն ասում է, մանիպուլատիւ, որ շոյի, որ օգնեմ՝ «դու գիմփի գել ես», տէնց, իսկ գիմփ ա քաշել, զի մեզ մօտ չի լինի քրեք արած ֆոտոշոփ օգտագործել։

ասում եմ, դէ «գել» չեմ, գրեթէ չեմ խմբագրում, ասա ի՞նչ ա պէտք։

ասում ա, սէնց որ ընտրես ասենք մազերը, յետոյ մի գոյն ընտրես, յետոյ էդ գոյնը փոխարինես այլ գոյնով ու լրիւ գոյները փոխուեն։

դէ կարծես տէնց յօդուած աչքովս ընկել ա, բայց դէ ինձ պէտք չի։

բայց ես տէնց նկար չեմ անում, ես նկար եմ անում չխկացնելու պահին։

ու մտածեցի էլի, որ լիքը ֆունկցիոնալ, գուցէ, ասենք դիզայնի ժամանակ լիքը պէտք ա, բայց ֆոտոյի մէջ յաճախ չարաշահւում ա։

ու դէ, ստեղ էլ, գիմփի կուլտուրա էլ չունեմ։ զի չեմ ուզում։

իսկ մարդիկ շատ բան են ուզում։

ու առհասարակ, եթէ շատ բան ես ուզում, երեւի ինչ֊որ բան էն չի։ երեւի իրականում քեզ պէ՞տք չի էդ։ #կուլտուրա #գիմփ #ֆոտո

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ԼԱ֊ից ինչ֊որ հայ պատրաստել է այս կորերի հետ ճարտարագիտութեան մեթոդը՝

http://petapixel.com/2015/11/11/this-psd-reveals-what-every-photoshop-adjustment-layer-does-via-curves/

https://www.youtube.com/watch?v=V-DPJ-UuguQ

#գիմփ #ֆոտոշոփ #գրաֆիկա #դիզայն #նախագծում #հնարք

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)