Անոր քովինը, անվնաս ալքոլամոլ մըն է։ Տակառ մը ալքոլը առանց նեղութեան կը խմէ։ Ճերմակ Ռուս է ու յաճախ կʼըսէ թէ իր երկիրը Քազաքի հարիւրապետ է եղեր յեղափոխութենէն առաջ։

#քաղուածք #ալքոլամոլ #արեւմտահայերէն #բառեր

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

երեկ երբ Արի֊ն «կոմպոզիցիա» բառն էր փնտրում հայերէն, իրեն դահլիճից մի սիրիահայ յուշեց՝ «յօրինուածք»։ այդ տղայի այլ յուշումները սովորաբար ճիշտ էին, ու ես որոշեցի բառարանում փնտրել։ փաստօրէն՝

յօրինուածք գոյական Կազմուածք, կառոյց, շարադրանք: Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 325

երեւի իրօք օգտագործւում է «կոմպոզիցիա» իմաստով։
բաւական էլ նոր բառարան է, 1998 թուի։

#հայերէն #բառեր #արեւմտահայերէն #կոմպոզիցիա #յօրինուածք

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

գերմաներէնում կայ Heimweh — հայրենաբաղձութիւն (heim֊ը տուն է նշանակում), ու կայ Fernweh — հեռաբաղձութիւն, հեռուների կարօտ։

#կարօտ #հայրենաբաղձութիւն #բաղձութիւն #հեռաբաղձութիւն #գերմաներէն #բառեր #լեզու

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)