ինչո՞ւ xz ֆորմատը լաւը չի նիշքեր պահելու համար ըստ վգետի նախագծողի՝ https://www.nongnu.org/lzip/xz_inadequate.html

տես նաեւ քննարկում՝ https://news.ycombinator.com/item?id=12768425 #սեղմում #կոմպրեսիա #ֆորմատ #նիշք #տտ #համակարգիչ #տեքնոլոգիա #գործիք

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#Հատարկում ֊ պերեբոր #Հենասույթ ֊ ակսիոմ #Հղանցք ֊ կոնցեպտ #Նիշք ֊ ֆայլ #Կրիչ ֊ ասենք ֆլեշկա #Զգիչ ֊ սենսոր #Վարկած ֊ ասենք իմ մոտ ֆայրֆոքսի վերջին վարկածն է։ #Պատճենաշնորհ - քոփիռայթ #Խելախոս ֊ սմարտ հեռախոս #Շարվածք ֊ լեյաութ #Կարգիչ ֊ համակարգիչ (:

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)