I can’t specify one special thing that makes me feel good here. I feel good here in general. I feel connected to everything here. Every single thing, including the motherland statue and Ararat Mountain. They make me feel good. Sometimes, after having a tough day, I walk up Cascade and seeing the Opera just in front of me, a huge smile unconsciously appears on my face.

http://repatarmenia.org/eng/rita-manjikian/

#yerevan #armenia #repatriation #repat #cascade #ararat #walk

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Մոնթե

#Մոնթե #Ավո #Մոնթե֊Մելքոնյան #Արարատ #Հայաստան #Երեւան #Հայք #Արցախ #ազատություն #Monte #Monte-Melkonian #Armenia #Yerevan #Ararat #freedom #Artsakh

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Ժան Գառզու (Գառնիկ Զուլումեան) «Հուշեր մայր երկրից» Արցախ, Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի

Jean Carzou(Karnik Zouloumian) “Memories about Motherland" Artsakh, State museum of fine arts, Shoushi

#հայ֊նկարիչներ #Ժան֊Գառզու #Գառզու #Գառնիկ֊Զուլումեան #արվեստ #նկար #Հայաստան #Արարատ #եկեղեցի #հայրենիք #Հայք

#armenian-painters #Carzou #Garzou #Jean-Carzou #Karnik-Zouloumian #art #painters #paintings #memories #motherland #French #Armenian #Shushi #Shoushi #Artsakh #Armenia #Ararat #church

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

found on #instagram http://instagram.com/p/VKupxFu9dS/

looked much better before the capital built those faceless buildings

#լուսանկարներ #Երեւան #Հայաստան #քաղաք #Արարատ #photo #Yerevan #Armenia #city #Ararat #landscape ####################

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#photos from #bavevolution #protests in #Liberty -Square. #Yerevan #Armenia #2013 On the first image there is a #Putin in the #Armenian magazine named #Ararat.. Barevolution is a fight for freedom, including freedom from Putin’s influence and pressure. Orange, or as it is called here, #Apricot colored ribbon is a symbol of Barevolution. #Barev - means #hello, Bari - means goodness. People say, authorities don’t say “Barev” anymore when see each other.

photos by Sona Simonian

more here: http://hetq.am/arm/news/24441/azatutyan-hraparaky-marti-14-in.html

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)