Ժան Գառզու (Գառնիկ Զուլումեան) «Հուշեր մայր երկրից» Արցախ, Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի

Jean Carzou(Karnik Zouloumian) “Memories about Motherland" Artsakh, State museum of fine arts, Shoushi

#հայ֊նկարիչներ #Ժան֊Գառզու #Գառզու #Գառնիկ֊Զուլումեան #արվեստ #նկար #Հայաստան #Արարատ #եկեղեցի #հայրենիք #Հայք

#armenian-painters #Carzou #Garzou #Jean-Carzou #Karnik-Zouloumian #art #painters #paintings #memories #motherland #French #Armenian #Shushi #Shoushi #Artsakh #Armenia #Ararat #church

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)