Ժան Գառզու (Գառնիկ Զուլումեան)
«Ջրանցք Վենետիկում»
Արցախ, Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի

Jean Carzou(Karnik Zouloumian)
“The Canal in Venice”
Artsakh, State museum of fine arts, Shoushi

#հայ֊նկարիչներ #Ժան֊Գառզու #Գառզու #Գառնիկ֊Զուլումեան #արվեստ #նկար #Վենետիկ #ջրանցք #Շուշի #Արցախ #կերպարվեստ

#armenian-painters #Carzou #Garzou #Jean-Carzou #Karnik-Zouloumian #art #painters #paintings #canal #Venice #French #Armenian #Shushi #Shoushi #Artsakh

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Ժան Գառզու (Գառնիկ Զուլումեան)
«Հուշեր մայր երկրից»
Արցախ, Կերպարվեստի պետական թանգարան, Շուշի

Jean Carzou(Karnik Zouloumian)
“Memories about Motherland”
Artsakh, State museum of fine arts, Shoushi

#հայ֊նկարիչներ #Ժան֊Գառզու #Գառզու #Գառնիկ֊Զուլումեան #արվեստ #նկար #Հայաստան #Արարատ #եկեղեցի #հայրենիք #Հայք

#armenian-painters #Carzou #Garzou #Jean-Carzou #Karnik-Zouloumian #art #painters #paintings #memories #motherland #French #Armenian #Shushi #Shoushi #Artsakh #Armenia #Ararat #church

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)