գերմաներէնում կայ Heimweh — հայրենաբաղձութիւն (heim֊ը տուն է նշանակում), ու կայ Fernweh — հեռաբաղձութիւն, հեռուների կարօտ։

#կարօտ #հայրենաբաղձութիւն #բաղձութիւն #հեռաբաղձութիւն #գերմաներէն #բառեր #լեզու

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)