it turned out, our beautiful modernistic gull, hated by Khrushchev, our symbol of freedom, have been privatized. Now it is located in the restaurant, and her wing stretches above the fence.

other photos

#armenia #gull #seagull #freedom #modernism #photo #fence #restaurant #privatization #bird #architecture

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#Սեւան #սարեր #Հայք #Հայաստան #ֆոտո #լուսանկարներ #սեւ֊սպիտակ #ժապավեն #ճայ #ճայեր #Sevan #mountains #Armenia #bw #film #black-and-white #seagull #seagulls

#cc_norayr

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#այսօր, տարիներ առաջ մահացել է #դիկտատոր #Ստալին ֊ը, որը թույլ տվեց որ մենք կանգնեցնենք #Սեւանի իջեցումը, թույլ տվեց ազատել որոշ #քաղբանտարկյալ ֊ներին, օրինակ #Մահարի ֊ին, (#Չարենց ֊ին դա չփրկեց, իհարկե) թույլ տվեց #վաթսունականներ, թույլ տվեց ցեղասպանության մասին բարձրաձայնել ու կառուցել #ծիծեռնակաբերդ, հետաքրքիր, նոր #ճարտարապետություն, թուլ տվեց ունենալ #ամառային֊դահլիճ, #Սեւան ֊ի #ճայ ֊ը, որի համար #Խրուսչյովը #չռփել է #Զարոբյան ֊ին, թույլ տվեց ազատվել #Ստալին ֊ի հսկա արձանից, որ հսկում էր #Երեւան #քաղաք ֊ը, թույլ տվեց մի քիչ ազատ շնչել, որը իհարկե երկար չտեւեց, բայց մեծ #փոփոխություն էր։ #Շնորհակալություն որ մեռար, #Ստալին, դա շատ լավ էր #Հայաստան ֊ի համար։ #Today, many years ago a #dictator named #stalin died. This allowed us to stop #devastation of the #Sevan lake, it allowed us to free some political prisoners, such as #Mahari (though it didn’t help #Charents), it allowed us to have our #60ies, to speak about #armenian-genocide, and build a #memorial, to have new, interesting #architecture, like #openhall, or a #seagull for which #khrushchev punished #Zarobian, it allowed us to get rid of the huge #stalin #monument over the #yerevan, it allowed us to breath a little more free, fresh air, it allowed some short #change. Thank you Stalin, that you died, it was very good for #Armenia

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)