original

#retro #computer #computers #room #panorama #photo #vectrex #next #apple #lisa #mac #emate300 #ti_cc40 #amiga #amiga2000 #hp9000 #acorn #acorn_archimedes #das_keyboard #happy_hacikng_keyboard #yoda #nintendo #nintendo64 #nuon #atari #atari_jaguar #dreamcast #playstation #apple_IIgs #tandy #gamecube #sega #nintendo_ds #atari_520st #apple_IIe #ultima #trs-80 #apple_IIc #amiga1000 #newton_mp200 #newton #retro_computing #retro-computing #history #space_invader

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

designer from the UrbanLab who was engaged in creation of Ucom! ISP pavilion at digitec exhibition wanted it also to have some retro staff. He contacted me, and we have chosen Atari from my retro collection. He asked how much money do I want for the rent. Of course I refused to be paid.

Yesterday he did return my Atari and brought a present - Achajour cafe gift cards. (:

#yerevan #digitec #urbanlab #ucom #isp #pavilion #design #achajour #atari #atari_st #retro #retro_computing

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

The Atari ST was a Motorola M68000 based personal computer, introduced in 1985, quite affordable and for some reason especially popular in Germany, though it also was not unseen in certain circles here in the Netherlands.

The model that probably sold best was the Atari 1040 ST. It had an 8 MHz M68000 CPU and came with a full Mbyte of RAM, which was quite a lot in those days. And even better: you could actually address all that memory from your programs, in sharp contrast with the PC’s of those days, where you had to live with 64 Kbyte segments. This and the fact that the M68000 CPU was so similar to what we used at work in our Unix boxes and workstations, made the Atari ST quite popular amongst technical and scientific users like me.

http://www.beastielabs.net/minix.html

#minix #atari #atari_st #m68k #m68000 #motorola68k #motorola68000 #addressing #memory #atari_1040ST #retro #programming #minix_st

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

աաաաաաաաաաա՜

http://vimeo.com/13362364

#retro #pixel #pixelart #retro-computing #video #short-film #movie #game #atari #spectrum #8bit #new-york #NY #street #city #invaders #space-invaders #arcanoid #wall #tv #pacman #gobbler #subway #tetris

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Настольная издательская система: “Atari 65XE”, “Epson LX-600″ Սա «Նոյան Տապան» տեղեկատվական գործակալության հիմնադիր Տիգրան Հարությունյանի առաջին գործն էր, եթե չեմ սխալվում։ Երբ իրենց մոտ աշխատանքի էի ընդունվում, տասընմեկ տարի առաջ, Գայանեն նվիրեց։ Արդեն տասնմեկ տարի առաջ նրանք ակտիվ օգտագործում էին ՏՏ։ Ռեպորտաժները ոչ գծային մոնտաժ էին արվում այն ժամանակ Premiere 4.2-ով Pentium 200-350 մհց մեքենաների վրա ու ամեն գիշեր ֆտպ-ով լցվում նահանգներ։

այստեղից #publishing #books #atari #epson #premiere #նոյան֊տապան #աթարի #էփսոն #հրատարակչություն #գրքեր

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)