Our heroine, #Mikoto-Misaka, a #girl with the power to control #electricity, is trying to track down information on a strange student. As it turns out, she uses a fairly interesting #device to do this… http://talk.maemo.org/showthread.php?t=89935

#maemo #maemo-diablo #maemo4 #n810 #nokia #anime #manga #2009

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Տիգրան Ծիտողձյան Tigran Tsitoghdzyan

#Untitled ( #2009 ) 20” x 20” / 50 x 50 cm, #oil on #canvas, private collection

#Tigran_Tsitoghdzyan #armenian-painters #art #street #couple #portraits

#Տիգրան_Ծիտողձյան #հայ֊նկարիչներ #արվեստ #փողոց #դիմանկարներ #զույգ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Ուզում եմ կիսվել նկարով, որ արել եմ Թբիլիսիի գրախանութներից մեկում 2009 թվին։ Ելքին չհասած, դրամարկղի մոտ, վաճառում են Էրիխ Ֆրոմ ու Պիտիրիմ Սորոկին։

Would like to share with you a photo I have made in one of #Tbilisi book shops, back in #2009 They sell #Erich-Fromm on the way out near the cache desk

#ადამიანის სული ადამიანის უნარი #სიკეთისა და #ბოროტებისა #ადამიანი #მგელია თუ #ცხვარი? #ძალადობის განსხვავებული ფორმები #Թբիլիսի #Տփղիս #Էրիխ֊Ֆրոմ #Ֆրոմ #Պիտիրիմ֊Սորոկին #հոգեբանություն #գիրք #գրքեր #თბილისი #ერიხ-ფრომი #ადამიანის-სული #პიტირიმ-სოროკინი #Pitirim-Sorokin #ხელოვნების-კრიზისი #ჩვენი-დროის-კრიზისი #The-crisis-of-our-age #წიგნი #წიგნები #book #books #georgian #վրացերեն #գրախանութ #წიგნის-მაღაზია #book-shop

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)