Our heroine, #Mikoto-Misaka, a #girl with the power to control #electricity, is trying to track down information on a strange student. As it turns out, she uses a fairly interesting #device to do this… http://talk.maemo.org/showthread.php?t=89935

#maemo #maemo-diablo #maemo4 #n810 #nokia #anime #manga #2009

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Տիգրան Ծիտողձյան
Tigran Tsitoghdzyan

#Untitled ( #2009 ) 20” x 20” / 50 x 50 cm, #oil on #canvas, private collection

#Tigran_Tsitoghdzyan #armenian-painters #art #street #couple #portraits

#Տիգրան_Ծիտողձյան #հայ֊նկարիչներ #արվեստ #փողոց #դիմանկարներ #զույգ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Ուզում եմ կիսվել նկարով, որ արել եմ Թբիլիսիի գրախանութներից մեկում 2009 թվին։ Ելքին չհասած, դրամարկղի մոտ, վաճառում են Էրիխ Ֆրոմ ու Պիտիրիմ Սորոկին։

Would like to share with you a photo I have made in one of #Tbilisi book shops, back in #2009
They sell #Erich-Fromm on the way out near the cache desk

#ადამიანის სული
ადამიანის უნარი #სიკეთისა და
#ბოროტებისა
#ადამიანი #მგელია თუ #ცხვარი?
#ძალადობის განსხვავებული
ფორმები

#Թբիլիսի #Տփղիս #Էրիխ֊Ֆրոմ #Ֆրոմ #Պիտիրիմ֊Սորոկին #հոգեբանություն #գիրք #գրքեր #თბილისი #ერიხ-ფრომი #ადამიანის-სული #პიტირიმ-სოროკინი #Pitirim-Sorokin #ხელოვნების-კრიზისი #ჩვენი-დროის-კრიზისი #The-crisis-of-our-age #წიგნი #წიგნები #book #books #georgian #վրացերեն #գրախանութ #წიგნის-მაღაზია #book-shop

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

I just found this #comparison I made in #2009. I was working in some company and suggested them to use #Gentoo on #reiserfs instead of #RHEL on #ext3. I have assembled a gentoo system, and they did the tests. These are results. Blue - my gentoo Red - #RedHat This is text they sent to me.

P-4 2.4 MHz RAM 512, 

Gentoo (kernel 2.6.28.7, FS – reiserfs) 

RedHat 4 Enterprise (kernel 2.6.9-5, FS –ext3)

WRITE

Gentoo

41 MB, 387203 record file

LOAD DATA INFILE "04062007" INTO TABLE ulog;            Time    6.53 sec

64 MB, 590284 record file

LOAD DATA INFILE "03282007" INTO TABLE ulog;            Time    10.74 sec

RH4 EL

41 MB, 387203 record file

LOAD DATA INFILE "04062007" INTO TABLE ulog;            Time    21.14 sec

64 MB, 590284 record file

LOAD DATA INFILE "03282007" INTO TABLE ulog;            Time    32.75 sec

READ

Gentoo

SELECT COUNT(*) FROM page, page_info WHERE page.page_namespace = 100 AND page.page_id = page_info.page_id;                            Time 2 min 57.14 sec

SELECT COUNT(*) FROM page WHERE page_title LIKE ‘a’;        Time 7 min 44.56 sec

RH

SELECT COUNT(*) FROM page, page_info WHERE page.page_namespace = 100 AND page.page_id = page_info.page_id;                            Time 3 min 54.27 sec

SELECT COUNT(*) FROM page WHERE page_title LIKE ‘a’;        Time 10 min 2.54 sec

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)