բանից պարզւում է սփիւռքի բեքենդը չէր հասկանում գծիկը որպէս պիտակի նիշ։ իսկ ֆրոնթենդը ցոյց էր տալիս մթոմ դա իրօք պիտակ է։ հիմա ֆրոնթենդն համապատասխանեցուած է բեքենդին։

#հարցում #սիւռք #գծիկ #պիտակներ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

սփի՜ւռք, թարմացել ենք, տեսանելի նորութիւններից՝ ունենք հարցումներ կատարելու հնարաւորութիւն։ ։Ճ ունենք վիճակագրութեան ինտերֆեյս։

թարգմանելու նոր բաներ կան, ասենք այս պատուհանի տակի «You can use Markdown to format your post»֊ը։ ։Ճ

խաղաղութի՜ւն, սէ՜ր, վայֆա՜յ։

բոլոր հանգոյցներն հաւասար են, բայց որոշ հանգոյցներն… ինքներդ էլ գիտէք։

Հ․ Գ․ ըհմ, նաեւ, յուսով եմ, քարտէզներին կʼաւելանայ մեր հանգոյցը կրկին։

#սփիւռք #թարմացում #հարցում #թարգմանութիւն #խաղաղութիւն #սէր #վայֆայ #ազատութիւն #ապակենտրոնացում

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)