#hakob-hakobian #hakob-hakobyan #armenian-painters #art #ՀակոբՀակոբյան #Հակոբ֊Հակոբյան #արվեստ #արւեստ #հայ֊նկարիչներ


@{Avatar իմանդէս (imandes) ; imandes@spyurk.am} Շբթ 09 Մար 2013 06:39:46 AMT

Hakob Hakobyan (1923-2013)

#art #armenia #painting #still-life #hakob-hakobyan


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Նատյուրմորտ ստվերերով։ Still life with shadows. Натюрморт с тенями.

#Boris-Smelov #photo #photography #still-life #shadow #Բորիս֊Սմելով #նատյուրմորտ #ֆոտո #լուսանկարներ #ստվեր #Борис-Смелов #натюрморт #фото #фотография #тень

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Նատյուրմորտ խատուտիկներով Still life with dandelions Натюрморт с одуванчиками #1993 #dandelions #Boris-Smelov #photo #photography #still-life #խատուտիկ #խատուտիկներ #Բորիս֊Սմելով #նատյուրմորտ #ֆոտո #լուսանկարներ #натюрморт #одуванчики #Борис-Смелов #фото #фотография

#diaspora #սփյուռք #սփիւռք

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)