օկէյ, թուիթեր, spyurk.am֊ը հայ դիասպորայի հետ կապ չունի, այլ #սփիւռք ա, քանի որ սփռուած, ապակենտրոնացուած համացանցի մասին ա։ այսօր #սփռուիր պիտակի օրն ա, ցրուէք եւ ապակենտրոնացէք, ու քանի որ այլ սփիւռքի սերուեր չունենք, ահա ձեզ եղածի #հրաւէր՝ https://spyurk.am/i/b27cdf362f8b

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Սամուէլ Սաղաթէլեանի տատիկն ու պապիկը ։Ճ

Grandmother and grandfather of Samvel Saghatelian (contemporary armenian painter)

ՀՐԱՒԷՐ

ԱՌԱՔԵԼ ՍԱՂԱԹԷԼԵԱՆԸ

Խնհարհաբար խնդրում է պատւել Ձեր

Ներկայութեամբ իւր որդի

ՀԱՄԱԶԱՍՊԻ

պսակադրութեան հանդէսը

օրիորդ

ՍԻՐԱՆՈՅՇ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆԻ

հետ, որը լինելու է ֊ին 1911 թ․

ՆՈՐ ԲԱՅԱԶԷԴՈՒՄ

Սեպհական տանը

#photo #retro #old #armenian #armenian-painters #1911 #history #armenia #girl #coulpe #history #armenia #art #սիրանոյշ֊մամիկոնեան #սիրանուշ֊մամիկոնյան #նոր֊բայազեթ #նոր֊բայազէդ #հայք #առաքել֊սաղաթէլեան #համազասպ֊սաղաթէլեան #աղջիկ #զույգ #օրիորդ #պսակադրութիւն #հանդէս #հրաւէր #տատիկ֊պապիկ #լուսանկար #պատմութիւն #լուսանկարներ #ֆոտո #հայ֊նկարիչներ #սամվել֊սաղաթելյան #սամուէլ֊սաղաթէլեան #արվեստ #արւեստ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)