օկէյ, թուիթեր, spyurk.am֊ը հայ դիասպորայի հետ կապ չունի, այլ #սփիւռք ա, քանի որ սփռուած, ապակենտրոնացուած համացանցի մասին ա։ այսօր #սփռուիր պիտակի օրն ա, ցրուէք եւ ապակենտրոնացէք, ու քանի որ այլ սփիւռքի սերուեր չունենք, ահա ձեզ եղածի #հրաւէր՝ https://spyurk.am/i/b27cdf362f8b

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)