ռդ֊ի էթնոսներին արգելուած է ոչ կիւրեղատառ գիր ունենալը։ առաջ մտածում էի որ դա դժուար ընթերնելի է դարձնում իրենց լեզուն։ հիմա մտածեցի՝ եթէ իրենք ինչ֊որ իւրայատուկ ուրոյն տաառեր ունենային, իրենց իսկ ասիմիլացուած կիրթ զանգուածը աւելի կը դժուարանար դրանք կարդալ, ու կը հեռանար իրենց լեզուից։ իսկ այսպէս կիւրեղատառ կարդալով աւելի դժուար կասիմիլանան։ այնպէս որ վատ չի։ #կիւրեղատառ #գիր #ռուսաստան #ասիմիլացիա

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

երիտթուրքերը պատմութեան դատաստանի առաջ։

#գրախանութ #բուկինիստ #տրանսլիտ #հայերէն #կիւրեղատառ #գիրք #գրքեր #երիտթուրքեր #պիտակ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)