ԱԺՄ տարածքային կառոյց

ufraw֊ով սպիտակի բալանսն ա ուղղուած, ու մի քիչ լոյսը բացած՝

իսկ սա սկաներից դուրս նիշքը՝