Burgomaster. All right. What’s the mood around town? Warden. Quiet. But they are still writing. Burgomaster. Writing what? Warden. Letter “L” on the walls. That means Lancelot. Burgomaster. Nonsense! “L” means - “Love the president”. Warden. I see. So, we don’t detain those who are writing? Burgomaster. Are you kidding? Of course we do. What else do they write? Warden. Embarrassing to say. The president is scum. His son is a crook. The president… (giggles) Can’t really repeat the expression, sir. But mostly they write the “L”. Burgomaster. Morons. What do they want with that Lancelot anyway? Any news about him, while we’re on the subject? Warden. Not a word. Burgomaster. Did you interrogate the birds? Warden. Uh-huh. Burgomaster. All of them? Warden. Uh-huh. See this mark? That’s eagle’s present. Got me right in the ear. Burgomaster. And what are they saying? Warden. They say they didn’t see Lancelot. Only the parrot agrees. You’re like: “Have you seen him?” And he’s like: “Seen him”. You’re like: “You saw Lancelot?” And he’s like: “Saw Lancelot.” Well, you know what kind of bird the parrot is. Burgomaster. What about the snakes? Warden. Those would have slithered in themselves if they smelled anything. They’re on our side. And relatives to the deceased to boot. But they don’t. Burgomaster. The fish? Warden. Not a peep. Burgomaster. Maybe they know something? Warden. Nope. We had our scientists look into their eyes, and they confirm - those guys know nothing. In short Lancelot, also known as St. George, also known as Perseus, named differently in each country, has yet to be located. Burgomaster. Screw him, then.

Dragon by Evgeny Shvarts.

#dragon #anti-utopia #book #literature #quote #talk #surveillance #tale #life

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

This page refers to some technologies as “computer science fiction”. Among them to Oberon. This brings another meaning to Vishap oberon compiler. Oberon is like aliens, ghosts. And Vishaps.

#computer_science_fiction #fiction #cs #computer_science #vishap #aliens #ghosts #vishaps #dragon #dragons #compiler #oberon #oberon-2 #compilers #technologies

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

did some “drawing” today.

#dragon #optics #johann-zahn #magic-lantern #gravure #athanasius-kircher #art #science #history #mark-zakharov #movie #fantasy #vishap #quote


@{Avatar Ճաշող Փիլիսոփայ ; norayr@spyurk.am} 03.03.2015, 19:21:10

78405e10a3e6013203a7746d04923301

82291880a3e60132039d746d04923301 9cbc2200a3e6013203a7746d04923301

այսօր մի քիչ «նկարչութիւն» եմ արել այս կայքերի՝ http://oberon.vishap.am http://wiki.oberon.vishap.am համար։

#վիշապ #վիշապներ #աթանաս֊քիրխեր #անդերգրաունդ#վիշապ #վիշապներ #աթանաս֊քիրխեր #անդերգրաունդ #վօկ #վիշապ֊օբերոն #վիշապ #օպտիկա #ֆենթեզի #յոհան֊ցահն #արվեստ #գիտություն #կինո #մարկ֊զախարով #հեքիաթ #մէջբերում #քաղուածք


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

via @{ասոցիալական ցանց ; hanuman@spyurk.am} armenian vishap carpet in “supernatural” (:

հայկական վիշապագորգը «Գերբնական»֊ում։

աղբիւր

#վիշապ #վիշապագորգ #գորգ #էկրանահան #կինո #armenian #vishap #dragon #carpet #supernatural #movie #screenshot #vishap-carpet

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Johann Zahn, “the radiating eye" from Oculus Artificialis Teledioptricus Sive Telescopium (1702)

Dragon, as visible from different points of view. Before the Internet era, I have seen it in the soviet fantasy fairy tale movie by Mark Zakharov

source 0 source 1 source 2 source 3

#dragon #optics #johann-zahn #magic-lantern #gravure #art #science #history #mark-zakharov #movie #fantasy #vishap #վիշապ #օպտիկա #ֆենթեզի #յոհան֊ցահն #արվեստ #գիտություն #կինո #մարկ֊զախարով #հեքիաթ #հետազոտություն #պատմություն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

#փաստորեն #վիշապ ը մեր մոտ գնացել է #թատրոն ում։ #տեսնես գրքի #հայերեն #թարգմանություն ը կա՞։
նշել եմ https://spyurk.am/posts/21548 ու
https://spyurk.am/posts/21538

http://www.sostheatre.am/hy/performances/13.html դրամա 1 գործողությամբ
Տեւողություն1 ժամ 30 րոպե
Պրեմիերա 3 մարտի, 2009թ.
Պիեսը` #Եվգենի֊Շվարց ի
Նկարագրություն
#Վիշապը ծնվում է այնտեղ, որտեղ նրա համար պարարտ հող է ստեղծված: Եվ մարդկային հարմարվողականությունը բնազդաբար հուշում է. «Վիշապից ազատվելու միակ միջոցը սեփական Վիշապ ունենալն է»: Ու ինչ հերոս էլ հայտնվի, իրականում չի կարող սպանել նրան, եթե մարդիկ չսպանեն իրենց մեջ բուն դրած Վիշապին:
Ստեղծագործական կազմ
Ռեժիսոր - Կարեն Խաչատրյան

#dragon

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)