https://soundcloud.com/inkyfromthetape/2020-08-29-bohemnots-vanadzor-solenoid

օգոստոսի վանաձորի սեթը՝ ի աջակցութիւն բելառուսի պրոտեստող մարդկանց։

փաստօրէն մինչեւ այսօր պրոտեստը չի սպառուել։

#բոհեմնոց #վանաձոր #սոլենոիդ #բելառուս #ցոյ #փոփոխութիւն #յեղափոխութիւն #ազատութիւն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)