ունի այդ կուլտուրան

այստեղից

#էկրանահան #կապ #մարդիկ #նօշ #փոստ #ֆիդօ #հասցէ #իրաւունք#բարոյականութիւն #բիէսդի #իւնիքս #մշակոյթ #շփում #համացանց #կոոլտուրա

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)