2023-09-30-20145658

մոռացայ նշել։

xterm֊ի գոյներն ինձ համար շատ պայծառ են։ բայց դրանք էլ կարելի ա փոխել։

ես էսպէս եմ փոխել, աւելացնելով հետեւեալը .bashrc֊ի մէջ՝

#xterm colors
#black
echo -en "\e]4;0;#2e3440\e\\"
#echo -en "\e]4;0;#4c566a\e\\"
#red
echo -en "\e]4;1;#b26a7d\e\\"
#green
echo -en "\e]4;2;#97ba97\e\\"
#yellow
echo -en "\e]4;3;#c2c270\e\\"
#blue
echo -en "\e]4;4;#81a1c1\e\\"
#magenta
echo -en "\e]4;5;#b48ead\e\\"
#cyan
echo -en "\e]4;6;#87c0d0\e\\"
#white
echo -en "\e]4;7;#dbe0ea\e\\"
#color8 gray30
#color9 red
echo -en "\e]4;9;#b26a7d\e\\"
#color10 green
echo -en "\e]4;10;#97ba97\e\\"
#color11 yellow
echo -en "\e]4;11;#c2c270\e\\"
#color12 blue
echo -en "\e]4;12;#81a1c1\e\\"
#color13 magenta
echo -en "\e]4;13;#b48ead\e\\"
#color14 cyan
echo -en "\e]4;14;#87c0d0\e\\"
#color15 white
echo -en "\e]4;15;#dbe0ea\e\\"

#xterm #տերմինալ #կոնսոլ #կարգաւորում #տէք #լինուքս #իւնիքս #xorg #թափանցիկութիւն

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ xterm  black  2e3440\e\\  echo  4c566a\e\\  red  b26a7d\e\\  green  97ba97\e\\  yellow  c2c270\e\\  blue  81a1c1\e\\  magenta  b48ead\e\\  cyan  87c0d0\e\\  white  dbe0ea\e\\  color8  color9  b26a7d\e\\  color10  97ba97\e\\  color11  c2c270\e\\  color12  81a1c1\e\\  color13  b48ead\e\\  color14  87c0d0\e\\  color15  dbe0ea\e\\  xterm  տերմինալ  կոնսոլ  կարգաւորում  տէք  լինուքս  իւնիքս  xorg  թափանցիկութիւն