Google marks Artsakh IP addresses as Armenian, but Twitter marks them as Azerbaijani

source

That must be very frustrating, to live in Artsakh and to see twitter greetings in Azerbaijani, specifically when you are struggling for your freedom, and get bombed by Azerbaijani military.

I know the feeling. When I am driving in Artsakh, I tend to not open Google Maps, but use some Open Street Map software.

Because once I open google maps, then this is time to panic! Why there are Azerbaijani/Turkic locality names around? Where am I? Didn’t I get lost? Will they shoot me now? Oh, may be that’s google? But wait, then what this locality name means? Yes, I can read Latin letters, but what this locality name correspond to? Aaaaa… God save me! Please.

But openstreetmap shows a line of contact, shows Armenian locality names, and I see native homy letters. That feels safe. Everything is as it should be.

So, no, nobody can force me to use google maps, instead of OSM. (: No. Not possible. No. (:

#google #twitter #maps #osm #openstreetmap #artsakh #nkpeace #panic #dont_panic

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

իմ վրայ ազդում էր, որ Շուշին օփենսթրիթմէփում դատարկ էր։ այո, առանձնապէս մարդաբնակ չէ, բայց մարդիկ ապրում են։ այսօր առցանց խմբագրիչի միջոցով աւելացրի հարիւրավոր շէնքեր։ իհարկէ, մանհեթեն չէ, բայց էլի վատ չէ։ ։Ճ

#Շուշի #էկրանահան #գիֆ #անիմացիա #մափերո #օփենսթրիթմէփ #օսմ #քարտէզ #Shoushi #screenshot #mappero #openstreetmap #osm #gif #animation #map ###########

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)