— the most advanced model of interaction for different programs is COM. — and in linux world, it’s not used any more. — because gnome devs decided to write for those “who don’t understand anything”, and people become similar to those they are writing for.

#gnome #com #linux #corba #technology #design

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

and he makes nice comments


@{Avatar Նորայր Չիլինգարեան ; norayr@spyurk.am} 12/24/2014, 5:55:38 PM

շատ հաւս մեկնաբանութիւններ է անում՝ https://www.youtube.com/watch?v=5pOxlazS3zs

#լինուքս


#Bryan-Lunduke #linux #speech #ubuntu #fedora #elementary #gnome #mate #cinnamon #wayland #x11 #mir #arch #openssl

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

@{համարյա թե չէ ; ach94er@spyurk.am} յետ, դեպի #անցեալ, մի քիչ էլ #ջիջիլ, թե ինչ #հաւէս է խաղալը։

#հաւէս #հավես #էկրանահան #դեբիան #վուդի #գնու #լինուքս #լինուս #այբիէմ #հայերեն #հայերեն #լափթոփ #ռետրո #երաժշտություն #ամելի #ամելի֊փուլեն #վմեյքեր #գնոմ #եռագույն #գիմփ #նեթսքեյփ #պատմություն #աբիվորդ #գեդիթ #կոնսոլ #մոզիլա #ձայն #screenshot #retro #debian #woody #amelie #amelia-poulen #gimp #history #armenian #abiword #gedit #xpdf #netscape #mozilla #gqview #sound #mozilla #timidity #gnome #gkb #video #thinkpad #ibm #laptop #gnu #linux #oss #sndconfig #isapnptools #playmidi #linus #sound #voice

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ետ, դէպի անցեալ, @{համարյա թե չէ ; ach94er@spyurk.am} պենտիում 100 մհ, 24 մբ օպերատիւ յիշողութիւն։ դեբիան վուդի։ խաղալիք։ ։Ճ

#հաւէս #հավես #էկրանահան #դեբիան #վուդի #գնու #լինուքս #լինուս #այբիէմ #հայերեն #հայերեն #լափթոփ #ռետրո #երաժշտություն #ամելի #ամելի֊փուլեն #վմեյքեր #գնոմ #եռագույն #գիմփ #նեթսքեյփ #պատմություն #աբիվորդ #գեդիթ #կոնսոլ #մոզիլա #ձայն #screenshot #retro #debian #woody #amelie #amelia-poulen #gimp #history #armenian #abiword #gedit #xpdf #netscape #mozilla #gqview #sound #mozilla #timidity #gnome #gkb #video #thinkpad #ibm #laptop #gnu #linux #oss #sndconfig #isapnptools #playmidi #linus #sound #voice

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

Հեյ, @{համարյա թե չէ ; ach94er@spyurk.am} ։Ճ

Համարեա թե ճանապարհորդութիւն դեպի անցեալ է։ (:

Քո լափթօփով խաղ եմ անում։ (:

http://youtu.be/pWMo8Y0fOOo

հաւէս է ։Ճ

#հաւէս #հավես #էկրանահան #դեբիան #վուդի #գնու #լինուքս #լինուս #այբիէմ #հայերեն #հայերեն #լափթոփ #ռետրո #երաժշտություն #ամելի #ամելի֊փուլեն #վմեյքեր #գնոմ #եռագույն #գիմփ #նեթսքեյփ #պատմություն #աբիվորդ #գեդիթ #կոնսոլ #մոզիլա #ձայն #screenshot #retro #debian #woody #amelie #amelia-poulen #gimp #history #armenian #abiword #gedit #xpdf #netscape #mozilla #gqview #sound #mozilla #timidity #gnome #gkb #video #thinkpad #ibm #laptop #gnu #linux #oss #sndconfig #isapnptools #playmidi #linus #sound #voice

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)