that’s my #native machine code. I was able to disassemble nmos #6502 machine code by glance. (: I could also disassemble intel 8080, but it wasn’t native (:


@{Avatar Մուլտիվակ Multivac* ; satenik@spyurk.am} Երք 14 Հնվ 2014 08:34:59 AMT

7d5b2affe35fc79f

nice #blog, source #code in #movies (:

http://moviecode.tumblr.com

In the #film #Terminator, the HUD shows a listing of 6502 assembly language which appears to have been taken from an #Apple II.


բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

ինքդ քո բլոգին,պրոֆիլին/պատին նայելը ոնց որ հայելու մեջ ինքն քեզ զննել լինի։ looking at your own #blog/#profile/#wall is like looking how do you look in the #mirror. #ուտենց #համացանց #հայելի #internet #####

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)