ենթատեքստից ազատ լինելու մասին

համեմատիր տրանսկրիպցիան հիերոգլիֆներով գրուածի հետ։ (: հիերոգլիֆները տարբեր են, քանի որ տարբեր են իմաստները, նշանակութիւնները, իսկ հնչում է դա նոյն կերպ կամ շատ նման։

ի դէպ, երկրորդ նկարի վրայ հնարաւոր է համեմատել աւանդական եւ պարզեցուած չինարէն գիրը։ (:

#ենթատեքստ #չինարէն #կոնտեքստ #լեզու #առիւծ #փինյին #Չժաո_Յուանժեմեն #Շի_Շի_շի_շի_շի #շի #գիր

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)