— սեւանում լողում են սեւ բադիկներ։ շատ շատ են։ ասում են՝ դրանք հիւսիսից են եկել մեզ մօտ։ իսկ այն բադիկներն որ այստեղ են բնակւում տաք ժամանակ, հարաւ են չուել։

#բադիկներ #սեւան #գաղթ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)